ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1985 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1985
Година: 2023
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 8415
Дата на подаване: 28.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.05.2023 г. 10:00 ч. Решено