ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9981 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9981
Година: 2023
Съдебен състав: 67
Входящ номер: 37016
Дата на подаване: 18.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 06.02.2024 г. 09:45 ч. Решено