ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5379 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5379
Година: 2023
Съдебен състав: 62
Входящ номер: 21253
Дата на подаване: 6.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.06.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 28.09.2023 г. 16:00 ч. Решено