ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7334 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7334
Година: 2023
Съдебен състав: 7
Входящ номер: 28467
Дата на подаване: 31.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.10.2023 г. 14:00 ч. Решено