ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1728 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1728
Година: 2023
Съдебен състав: XXVIII к.с.
Входящ номер: 7451
Дата на подаване: 22.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.03.2023 г. 10:30 ч. Решено - решението потвърдено
Закрито 09.08.2023 г. 00:00 ч. Решение по дело