ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11454 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11454
Година: 2022
Съдебен състав: VІІ к.с.
Входящ номер: 46115
Дата на подаване: 19.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.03.2023 г. 10:10 ч. Решено - решението потвърдено
Закрито 05.09.2023 г. 00:00 ч. Определение по дело