ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1460 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1460
Година: 2023
Съдебен състав: 57
Входящ номер: 6196
Дата на подаване: 14.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.04.2023 г. 14:40 ч. Решено