ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6601 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6601
Година: 2023
Съдебен състав: 13
Входящ номер: 26044
Дата на подаване: 11.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.09.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 24.10.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 23.01.2024 г. 14:30 ч. Решено