ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6944 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6944
Година: 2023
Съдебен състав: 70
Входящ номер: 27259
Дата на подаване: 20.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.10.2023 г. 14:00 ч. Решено