ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3463 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3463
Година: 2023
Съдебен състав: 51
Входящ номер: 14021
Дата на подаване: 7.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.10.2023 г. 14:30 ч. Пренасрочено
Открито 24.10.2023 г. 10:00 ч. Решено