ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5437 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5437
Година: 2023
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 21488
Дата на подаване: 8.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.10.2023 г. 10:45 ч. Решено