ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9406 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9406
Година: 2023
Съдебен състав: 19
Входящ номер: 34779
Дата на подаване: 3.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.11.2023 г. 10:00 ч. Решено