ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8118 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8118
Година: 2023
Съдебен състав: ІV к.с.
Входящ номер: 30753
Дата на подаване: 22.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.10.2023 г. 10:00 ч. Решено - решението потвърдено