ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7472 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7472
Година: 2023
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 28817
Дата на подаване: 3.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.09.2023 г. 14:00 ч. Решено