ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10108 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10108
Година: 2023
Съдебен състав: XXIV к.с.
Входящ номер: 37555
Дата на подаване: 23.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.02.2024 г. 10:40 ч. Решено - решението потвърдено