ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1317 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1317
Година: 2023
Съдебен състав: 42
Входящ номер: 5628
Дата на подаване: 10.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.09.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 16.11.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 18.01.2024 г. 15:30 ч. Решено