ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2987 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 2987
Година: 2021
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 10479
Дата на подаване: 25.3.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.10.2021 г. 11:00 ч. Решено

Ищец Ответник
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ДОВЕРИЕ" АД - АДВ. ВЛАДИСЛАВА ГАЛЕВА ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА