ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6550 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6550
Година: 2023
Съдебен състав: ХІХ к.с.
Входящ номер: 25844
Дата на подаване: 10.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2023 г. 13:30 ч. Решено - отменя решението и постановява ново