ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1868 / 2024

Обратно в търсене


Номер на дело: 1868
Година: 2024
Съдебен състав: XІІ к.с.
Входящ номер: 7107
Дата на подаване: 21.2.2024 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.04.2024 г. 13:30 ч. Решено - решението потвърдено