ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5981 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5981
Година: 2023
Съдебен състав: 80
Входящ номер: 23697
Дата на подаване: 23.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 12.07.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 12.10.2023 г. 10:00 ч. Решено