ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9272 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9272
Година: 2023
Съдебен състав: 29
Входящ номер: 34321
Дата на подаване: 28.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 02.10.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 06.11.2023 г. 09:15 ч. Решено