ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8442 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8442
Година: 2023
Съдебен състав: 2
Входящ номер: 31665
Дата на подаване: 31.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.11.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 18.01.2024 г. 09:30 ч. Решено