ДАННИ ЗА ДЕЛО № 105 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 105
Година: 2023
Съдебен състав: 17
Входящ номер: 454
Дата на подаване: 5.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.05.2023 г. 15:00 ч. Пренасрочено
Закрито 11.09.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 19.09.2023 г. 15:00 ч. Без движение
Открито 20.11.2023 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 22.01.2024 г. 14:45 ч. Решено