ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8890 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8890
Година: 2023
Съдебен състав: 67
Входящ номер: 32981
Дата на подаване: 15.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.11.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 23.01.2024 г. 10:30 ч. Решено