ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11387 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11387
Година: 2023
Съдебен състав: VІІІ к.с.
Входящ номер: 42851
Дата на подаване: 29.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.01.2024 г. 09:42 ч. Решено - решението потвърдено