ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5817 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5817
Година: 2023
Съдебен състав: XІІ к.с.
Входящ номер: 23088
Дата на подаване: 20.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.09.2023 г. 13:45 ч. Отложено
Открито 27.10.2023 г. 09:30 ч. Решено - решението потвърдено