ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7590 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7590
Година: 2023
Съдебен състав: 26
Входящ номер: 29232
Дата на подаване: 7.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.10.2023 г. 11:10 ч. Решено