ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10879 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10879
Година: 2023
Съдебен състав: 12
Входящ номер: 40653
Дата на подаване: 14.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.01.2024 г. 11:00 ч. Решено