ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8724 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8724
Година: 2023
Съдебен състав: ХХІ к.с.
Входящ номер: 32585
Дата на подаване: 12.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.11.2023 г. 13:30 ч. Решено - решението потвърдено
Закрито 12.02.2024 г. 00:00 ч. Определение по дело