ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9092 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 9092
Година: 2021
Съдебен състав: 60
Входящ номер: 31503
Дата на подаване: 16.9.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.03.2022 г. 14:10 ч. Отложено
Открито 15.09.2022 г. 14:35 ч. Отложено
Открито 19.01.2023 г. 14:40 ч. Решено