ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9693 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9693
Година: 2023
Съдебен състав: ХХІ к.с.
Входящ номер: 35819
Дата на подаване: 10.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.11.2023 г. 13:30 ч. Решено - решението потвърдено