ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6385 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 6385
Година: 2021
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 23015
Дата на подаване: 30.6.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.10.2021 г. 11:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ИЛИЯ ВИЛЕВ ЙОРДАНОВ чрез ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"