ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9573 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 9573
Година: 2020
Съдебен състав: 60
Входящ номер: 30178
Дата на подаване: 29.9.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.07.2021 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 11.11.2021 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 24.03.2022 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 15.09.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 19.01.2023 г. 13:30 ч. Решено
Закрито 17.03.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение