ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11584 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11584
Година: 2023
Съдебен състав: X к.с.
Входящ номер: 43727
Дата на подаване: 5.12.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.01.2024 г. 10:30 ч. Решено - отменя решението и връща за ново разглеждане