ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10058 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10058
Година: 2023
Съдебен състав: 44
Входящ номер: 37320
Дата на подаване: 20.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 23.10.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 16.01.2024 г. 13:30 ч. Решено