ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6480 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 6480
Година: 2021
Съдебен състав: 41
Входящ номер: 23490
Дата на подаване: 2.7.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 02.07.2021 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 07.10.2021 г. 13:30 ч. Решено

Ищец Ответник
ХРИСТО ХРИСТОВ СЕДМАКОВ чрез АДВ. АНДРИАНА ДИМИТРОВА МАРИЯ ХРИСТОВА СЕДМАКОВА ЧРЕЗ БАЩА СИ ХРИСТО ХРИСТОВ СЕДМАКОВ чрез ДИРЕКТОРА НА ДСП - СЛАТИНА