ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2015 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2015
Година: 2023
Съдебен състав: 41
Входящ номер: 8491
Дата на подаване: 28.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.04.2023 г. 13:30 ч. Решено