ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5840 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5840
Година: 2023
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 23058
Дата на подаване: 20.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.10.2023 г. 13:25 ч. Отложено
Открито 16.01.2024 г. 13:25 ч. Решено