ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7857 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7857
Година: 2023
Съдебен състав: 62
Входящ номер: 29991
Дата на подаване: 14.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 27.10.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 31.10.2023 г. 14:30 ч. Решено