ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8800 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8800
Година: 2023
Съдебен състав: 11
Входящ номер: 32777
Дата на подаване: 14.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.10.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 04.12.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 05.02.2024 г. 14:00 ч. Решено