ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7953 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7953
Година: 2022
Съдебен състав: 63
Входящ номер: 31304
Дата на подаване: 29.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.11.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 22.02.2023 г. 14:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО