ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9146 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9146
Година: 2023
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 33859
Дата на подаване: 26.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.01.2024 г. 09:20 ч. Решено