Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
1466 13.5.2010 г. Решение 7476 2008
1462 13.5.2010 г. Решение 6124 2009
1461 13.5.2010 г. Решение 7490 2009
1452 13.5.2010 г. Решение 133 2010
1457 13.5.2010 г. Решение 1770 2010
1458 13.5.2010 г. Решение 1780 2010
1459 13.5.2010 г. Решение 1776 2010
1460 13.5.2010 г. Решение 1779 2010
1453 13.5.2010 г. Решение 776 2010
1454 13.5.2010 г. Решение 6897 2009
1455 13.5.2010 г. Решение 1763 2010
1456 13.5.2010 г. Решение 1771 2010
1464 13.5.2010 г. Решение 4358 2009
1446 12.5.2010 г. Решение 1159 2010
1451 12.5.2010 г. Решение 314 2010
1447 12.5.2010 г. Решение 8844 2009
1448 12.5.2010 г. Решение 9119 2009
1437 12.5.2010 г. Решение 960 2010
1438 12.5.2010 г. Решение 964 2009
1439 12.5.2010 г. Решение 5682 2009
1440 12.5.2010 г. Решение 907 2010
1441 12.5.2010 г. Решение 7614 2009
1443 12.5.2010 г. Решение 1064 2010
1444 12.5.2010 г. Решение 7994 2009
1444 12.5.2010 г. Решение 7994 2009
1445 12.5.2010 г. Решение 6440 2009
1442 12.5.2010 г. Решение 6784 2009
1450 12.5.2010 г. Решение 6620 2008
1450 12.5.2010 г. Решение 6620 2008
1449 12.5.2010 г. Решение 8610 2009
1442 12.5.2010 г. Решение 6784 2009  Съдържание
1436 11.5.2010 г. Решение 3883 2009
1435 11.5.2010 г. Решение 5149 2008
1409 11.5.2010 г. Решение 130 2010
1431 11.5.2010 г. Решение 2275 2010
1410 11.5.2010 г. Решение 6877 2009
1410 11.5.2010 г. Решение 6877 2009
1411 11.5.2010 г. Решение 745 2010
1413 11.5.2010 г. Решение 1480 2009
1413 11.5.2010 г. Решение 1480 2009
1415 11.5.2010 г. Решение 1735 2010
1414 11.5.2010 г. Решение 5581 2009
1412 11.5.2010 г. Решение 1568 2010
1414 11.5.2010 г. Решение 5581 2009
1416 11.5.2010 г. Решение 1753 2010
1418 11.5.2010 г. Решение 1758 2010
1419 11.5.2010 г. Решение 8876 2009
1420 11.5.2010 г. Решение 8896 2009
1421 11.5.2010 г. Решение 8103 2009
1417 11.5.2010 г. Решение 1337 2010

Страница 2032 от 2068