Номер на дело
Година на дело
Номер на акт
Резултатите в предмет ЗМГО обхващат патенти, решения по обекти по закона
за патентите и регистрацията на полезните модели и закона за промишлен дизайн.
Година на акта
Предмет

Номер акт От дата Вид Дело № Година на дело
1780 4.6.2010 г. Решение 1634 2010
1776 4.6.2010 г. Решение 1674 2010
1781 4.6.2010 г. Решение 1219 2010
1783 4.6.2010 г. Решение 1119 2010
1782 4.6.2010 г. Решение 1191 2010
1784 4.6.2010 г. Решение 8035 2009
1786 4.6.2010 г. Решение 8849 2009
1787 4.6.2010 г. Решение 6503 2007
1788 4.6.2010 г. Решение 2817 2010
1789 4.6.2010 г. Решение 2529 2010
1730 3.6.2010 г. Решение 2829 2010
1731 3.6.2010 г. Решение 6198 2009
1732 3.6.2010 г. Решение 7452 2009
1735 3.6.2010 г. Решение 1498 2010
1733 3.6.2010 г. Решение 8732 2009
1734 3.6.2010 г. Решение 7917 2009
1737 3.6.2010 г. Решение 1952 2010
1738 3.6.2010 г. Решение 1916 2008
1739 3.6.2010 г. Решение 707 2010
1740 3.6.2010 г. Решение 1491 2010
1741 3.6.2010 г. Решение 1979 2010
1743 3.6.2010 г. Решение 2394 2010
1745 3.6.2010 г. Решение 108 2010
1746 3.6.2010 г. Решение 1484 2010
1747 3.6.2010 г. Решение 1445 2010
1748 3.6.2010 г. Решение 198 2010
1749 3.6.2010 г. Решение 906 2010
1720 2.6.2010 г. Решение 286 2009
1721 2.6.2010 г. Решение 7579 2009
1722 2.6.2010 г. Решение 1815 2010
1723 2.6.2010 г. Решение 9163 2009
1725 2.6.2010 г. Решение 5157 2007
1724 2.6.2010 г. Решение 1973 2010
1727 2.6.2010 г. Решение 8025 2009
1728 2.6.2010 г. Решение 5701 2009
1729 2.6.2010 г. Решение 8453 2009
1714 1.6.2010 г. Решение 1831 2009
1716 1.6.2010 г. Решение 2467 2010
1717 1.6.2010 г. Решение 344 2010
--- 1.6.2010 г. Решение 5081 2008
1718 1.6.2010 г. Решение 5830 2009
1719 1.6.2010 г. Решение 3229 2010
1718 1.6.2010 г. Решение 5830 2009  Съдържание
1715 1.6.2010 г. Решение 3320 2009  Съдържание
1694 31.5.2010 г. Решение 6919 2009
1699 31.5.2010 г. Решение 2123 2010
1701 31.5.2010 г. Решение 2121 2010
1700 31.5.2010 г. Решение 992 2009
1702 31.5.2010 г. Решение 8619 2009
1686 31.5.2010 г. Решение 2008 2010

Страница 1953 от 1995